Premiekeuring en Predicaten hengsten
De hengsten worden beoordeeld op de volgende punten:
1. VETERINAIRE KEURING.
* Tanden.
* Testikels.
* Ogen.
* Schurft.
* Hoeven.
* Ledematen.
* Hart en longen.
* Algemene gezondheidsindruk.
* Karakter.
* Temperatuur.
* Bewegingen
2. EXTERIEURKEURING.
A. Rastype.
B. Lichaamsbouw en gespierdheid.
C. Beenkwaliteit en beenstanden.
D. Correctheid van de gangen.
E. Totale indruk en ontwikkeling.
Bij minimaal 35 punten krijgen de 1- en 2-jarige hengsten een aanhoudpremie, de 3-jaar en oudere hengsten krijgen een 3de premie.
3. BRUIKBAARHEIDSONDERZOEK.
Minimale eis is een A-certifikaat voor een van de volgende proeven: zadelproef, aangespannen proef, landbouwbruikbaarheidsproef, of de hengsten moeten bij Fjordsport minimaal LL-dressuur en B-springen halen.
4. HENGSTEN IN HET HOOFDSTAMBOEK.
Hengsten in de leeftijd van 5 jaar en ouder, met een voorlopige 3de premie kunnen na hun 5de levensjaar in het Hoofdstamboek worden ingeschreven, mits zij voldoen aan het afstammelingenonderzoek.
5. PRESTATIE HENGST.
Op grond van het behalen van minimaal een A-certifikaat voor een aangespannen proef en een A-certifikaat voor de zadelproef of LL- dressuur en B-springen Fjordsport.
6. KEURHENGST.
Op grond van het aantal nakomelingen, berekend over minimaal drie aaneensluitende dekjaren, hetgeen aangeeft dat de hengst een goed vruchtbare fokhengst is.
7. PREFERENTE HENGST.
Op grond van het aantal in het Stamboek opgenomen nakomelingen welke MODEL zijn. Minimaal 30 % gerekend over 3 dekjaren.
8. MODELHENGST.
Hengsten, ingeschreven in het Hoofdstamboek, welke een van de bovenstaande predikaten hebben behaald (keur, preferent, prestatie) worden Modelhengst als zij op de keuring een 2DE premie behalen met min. 35 punten.
9. STERHENGST.
Hengsten, ingeschreven in het Hoofdstamboek, met min. twee extra predikaten (keur, preferent, prestatie) worden sterhengst als zij op de keuring een 1ste premie behalen met min. 37 punten.
10. ELITE HENGSTEN.
Op grond van het behalen van alle voor een hengst te behalen predikaten, te weten: Sterhengst, Keurhengst, Preferente hengst en Prestatie hengst.
 
KEURINGSPLICHT VAN DE HENGSTEN.
Hengsten welke in het hoofdstamboek zijn opgenomen zijn vrijgesteld van de jaarlijkse keuring. Zij kunnen alsnog om de volgende redenen uit de fokkerij worden genomen:
A. Als de fertiliteit van de hengst onvoldoende blijkt te zijn.
Uit bovenstaande blijkt dat het Stamboek er van uitgaat dat de eigenaar van de hengst verantwoordelijk is voor de fertiliteit van de hengst. Mocht uit de gegevens blijken dat de hengst bijv. door een slechte bevruchting te weinig nakomelingen brengt, dan kan het Stamboek de bovenstaande maatregel treffen. Ook komt het afstammelingen onderzoek in gevaar als er van de betreffende hengst te weinig nakomelingen komen, aangezien hij dan niet het vereiste aantal kan tonen. Indien de hengst niet voldoet aan deze bepaling wordt hij uit de fokkerij genomen.
 
B. Als blijkt dat de nakomelingen bij de verrichtingen onvoldoende resultaten behalen.
Bij de keuring zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met het exterieur, met de verrichtingen, de afstammelingen en de kwaliteit van de afstammelingen.