Aanvragen RVO / EZ Paardenpaspoort

Heeft u één of meerdere paarden, dan geldt dat u voor iedere paard moet beschikken over een paardenpaspoort met bijbehorende chip vanaf de dag dat het dier 6 maanden is.
Deze chip wordt ingebracht in de hals van het dier.
De belangrijkste regels in het kort:

  • Het is verboden om een paard te houden en te vervoeren zonder paspoort en chip. Dat geldt ook voor paarden op  bijvoorbeeld een manege of pensionstal.
  • In het hoofdstuk ‘medische behandelingen’ geeft u aan of een paard wel of niet bestemd is voor de slacht. Als hier niets is ingevuld, is het paard automatisch bestemd voor de slacht.
  • Het is niet toegestaan om aantekeningen of wijzigingen aan te brengen in het paspoort. De aantekening of een paard bestemd is voor de slacht, is daarop de enige uitzondering.
  • Een paard mag in principe niet vervoerd worden zonder paspoort.
  • De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij degene die het paard vervoert.

Alle paardachtigen binnen de Europese Unie zijn te identificeren aan hun paspoort en in de meeste gevallen middels een transponder die in de hals van het dier is ingebracht. De gegevens van het paard worden vastgelegd in de database van de paspoortuitgevende instantie, in dit geval het bestand van Het Ned. Fjordenpaarden Stamboek.

Het Ned. Fjordenpaarden Stamboek mag naast het chippen en registreren (voorzien van paspoort) van dieren die in de stamboekadministratie kunnen worden ingeschreven, zorgdragen voor het chippen en registreren van andere paardachtigen die niet bij een stamboek in Nederland kunnen worden geregistreerd of staan geregistreerd. In Nederland geldt sinds 2004 de verplichting dat alle paardachtigen d.m.v. een chip en paspoort geïdentificeerd moeten kunnen worden.

Een paspoort is noodzakelijk voor de identificatie van een paard, pony of ezel. Bovendien geeft het inzicht in de medische behandelingen die het dier heeft ondergaan; dit is ter bescherming van de volksgezondheid. En minstens zo belangrijk: als eigenaar geeft u erin aan of het dier wel of niet bestemd is voor de slacht.

De regels voor het paardenpaspoort stammen uit juli 2009. Deze regels zijn gebaseerd op de Europese Verordening. Deze kunt u vinden op de website: www.rvo.nl

U kunt kiezen tussen een het registreren met afstamming of zonder afstamming (I&R). Wat dit precies inhoudt wordt hieronder verder uitgelegd.

De Identificatie & Registratie-regeling (I&R) is er voor paarden en pony’s in alle leeftijden en rassen waarvoor alleen deze registratie moet plaatsvinden en waarvoor dus geen inschrijving bij een van de Nederlandse paarden- of ponystamboek plaatsvindt. Deze I&R-registratie is zonder vermelding van de afstammingsgegevens. De veulens die op deze manier zijn gemeld worden alleen in het systeem vermeld als I&R-opname. Sinds de invoering van de verplichte I&R-regeling in Nederland moet iedereen zijn of haar paardachtigen laten registreren en ervoor zorgdragen dat de dieren binnen 6 maanden na geboorte zijn voorzien van een chip en een paspoort.

Wanneer u paarden/pony’s bezit waarvoor een paspoort is afgegeven voor 1 juli 2009 en waarin géén paragraaf voor medische behandeling is opgenomen dient u het paspoort te laten vervangen door een nieuw paspoort. Paspoorten zonder deze medische gegevens of een medisch inlegvel zijn niet meer geldig!

Wilt u meer informatie over de I&R-regeling raadpleeg de site van het RVO: www.rvo.nl. Op deze site kunt u tevens een chipnummer van een paard of pony invoeren om op te zoeken waar (bij welk stamboek) het betreffende dier staat geregistreerd.

Wat moet u doen
Wilt u een paard/pony laten chippen dan kunt u een afspraak maken met de paspoortconsulent in uw regio. Zodra de pony gechipt is moet u rekening houden met een verwerkingstijd van ongeveer 4 weken.
De paspoortconsulenten hebben allen hun eigen regio. In het menu ‘Contact’ kunt u vinden welke paspoortconsulent er in uw postcodegebied werkzaam is en vindt u de daarbij behorende contactgegevens.
Veulens waarvan wel een afstamming bekend is, kunnen ook als I&R geregistreerd worden. Dit dient dan te worden vermeld op het roze geboortebericht, anders wordt de veulenregistratie volledig met afstamming verwerkt. Wanneer het stamboekkantoor een geboortebericht ontvangt met de aanvraag tot I&R-registratie zal deze verwerkt worden en zal er een factuur naar de aanvrager worden gestuurd. Het chipformulier wordt verstrekt aan de paspoortconsulent in uw regio. Deze persoon zal contact met u opnemen om een afspraak te maken wanneer hij het veulen kan komen chippen. Het veulen dient hiervoor minimaal twee maanden oud te zijn (op jongere leeftijd is het spierweefsel vaak nog te slap om de chip te laten inkapselen). De paspoortconsulent controleert het veulen middels de gegevens die op het chipformulier staan vermeld. Op het stamboekkantoor wordt een paspoort gemaakt aan de hand van dit formulier. Dit paspoort wordt daarna naar u toegezonden.
Is een paspoort zoekgeraakt?
Meldt u dit dan zo snel mogelijk bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Om een vervangend paspoort of duplicaatpaspoort te ontvangen, dient u een volledig ingevuld aanvraagformulier en een vragenlijst in. Paarden met een vervangend paspoort of een duplicaatpaspoort worden uitgesloten van de slacht.

Een paspoort aanvragen na geboorte in Nederland
Binnen zes maanden na de geboorte van het veulen vraagt u een paspoort aan bij het stamboek waar het dier geregistreerd is.
Uiterlijk zeven dagen nadat de transponder is ingebracht, dient u het ingevulde formulier in bij de instantie waar u het paspoort hebt aangevraagd. Als het formulier door de paardenpaspoortconsulent is meegenomen, heeft u aan deze verplichting voldaan.
Na 1 januari 2010 krijgen paarden ouder dan zes maanden die nog geen paspoort hebben, een paspoort met beperkingen. Deze paarden mogen niet geslacht worden.

Wilt u een paspoort voor uw paard aanvragen?
Neem contact op met uw paspoortconsulent (dierenarts) en maak een afspraak om de transponder te laten plaatsen. Wanneer deze persoon dit komt doen, ontvangt u van hem/haar een document, waar de gegevens van het paard opstaan.
Wij als paspoort uitgevende instantie kunnen het chippen ook voor u verzorgen. Hiervoor kunt u contact zoeken via .

Wilt u gegevens laten wijzigen?
Wanneer u een paard koopt en deze heeft al een paspoort, dan moet u uw gegevens in dit paspoort laten wijzigen. Immers, u bent de nieuwe eigenaar. Hiervoor stuurt u het paspoort en een kopie van de verkoopovereenkomst en/of rekening op. Vermeldt duidelijk uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Help ik ben mijn paspoort kwijt, wat nu?
Wanneer u uw paspoort kwijt bent geraakt, verloren, of gestolen is e.d. kunt u een nieuw paspoort aanvragen. Hiervoor stuurt u ons een schrijven –  LET OP: wij moeten kunnen zien dat het paard op uw naam staat.

En geeft u duidelijk uw naam, adres, postcode en woonplaats door. En bovendien het telefoonnummer, waar wij u overdag kunnen bereiken.

Wat zijn de kosten van de aanvraag van een paspoort, het wijzigen of een kopie paspoort?
Kosten kunnen maximaal € 148,50 bedragen, afhankelijk of u lid bent / wordt of op naam staan van het paard.

Let op:
Nadat wij van u alle papieren hebben ontvangen, ontvangt u van ons een factuur. Deze dient vooruit betaald te worden. Wanneer wij dit bedrag van u hebben ontvangen, sturen wij u het paspoort toe.

Nog meer informatie:

of kijk op de website onder kopje: chip/levensnummer, daar kunt u uw paard opzoeken.
www.nl-paardenpaspoort.nl