Het kwartaalblad “Het Fjordenpaard”

Vereniging Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek geeft 4 keer per jaar een verenigingsorgaan uit genaamd “Het Fjordenpaard”. Dit glossy tijdschrift verschijnt in een oplage van gemiddeld 1100 stuks en wordt verspreid onder de leden van de Vereniging en mede stamboekverenigingen. De verspreiding vindt plaats in Nederland en diverse andere Europese landen.

Leden ontvangen het blad op papier en belangstellenden digitaal.

Het tijdschrift is een full colour uitgave op A4- formaat.

De inhoud

Het verenigingsorgaan staat geheel in het teken van het Fjordenpaard en bevat een grote diversiteit aan artikelen en informatie. Regelmatig worden er foktechnische zaken uitgelegd en bevat het orgaan informatie zoals keurings-, verrichtings- en Fjordsportverslagen en nieuws vanuit de FSAD’s.

Daarnaast komen veterinaire zaken, welzijnsaspecten en overheidsplannen die betrekking hebben op paarden aan de orde en is er een activiteitenkalender met premiekeuringen, Fjordsport dagen en andere evenementen.

Natuurlijk wordt er ook de mogelijkheid geboden aan de leden om actief mee te werken aan het tijdschrift door het insturen van verslagen en foto’s die, als dit mogelijk is, gepubliceerd worden. Verder staat bij de redactiecommissie hoog in het vaandel dat het niet alleen een blad is voor de leden, maar vooral ook door de leden. De redactiecommissie doet daarom haar best om de leden te betrekken bij de inhoud van het blad. Zo is het een kleurrijk orgaan dat aandacht geeft aan vele facetten binnen de paardenwereld en waar voor elk wat wils in staat.

De redactie

De redactie bestaat uit een aantal vrijwilligers die met veel enthousiasme en plezier iedere uitgave in elkaar zetten. Voor ideeën voor de invulling van het kwartaalblad, opmerkingen of andere zaken kun je bij hen terecht.

Inleveren van kopij voor “Het Fjordenpaard” kan via email naar:

 of

 

De sluitingsdatum voor het inzenden van advertenties en kopij vindt je in elk kwartaalblad.

Adverteren in Het Fjordenpaard

Een advertentie in ons blad is al mogelijk voor € 25,- (kwart pagina A4-formaat ; 94 mm x 130 mm).

Meer informatie kunt u aanvragen bij de redactie: redactiefjordenstamboek@gmail.com

 

De samenstellers zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden, die eventueel in de uitgave voorkomen.