Een KNHS M-fjordencombinatie dressuur kan naar Fjordsport instromen, met dien verstande dat aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • Het paard is geregistreerd bij het Stamboek;
 • De KNHS combinatie is bij de KNHS M1 geklasseerd met minimaal 1 winstpunt;
 • De combinatie dient een L1 Fjordsport dressuur vaardigheidsproef te rijden met het volgende resultaat:

+ min. 190 punten;

+ min. het cijfer 6 voor de volgende onderdelen van het protocol: stap; draf; galop;

+ het ontspannen, rechtgerichte en in aanleuning gaande paard; impuls en het gereden zijn in het algemeen.

 • Voor doorstroming naar de Fjordsport-klasse M1 dient de combinatie de betreffende vaardigheidsproef met goed gevolg af te leggen. Het afleggen van de M1 vaardigheidsproef mag op dezelfde dag als de afname van de L1 proef. Het afleggen van de vaardigheidsproef L2 is dan niet verplicht (facultatief).
 • Daarna is de combinatie, indien geslaagd voor de M1 vaardigheidsproef, startgerechtigd in de Fjordsport dressuur klasse M1.

 

Als bovenstaande combinatie in aanmerking wil komen voor het Modelschap dan dient het springen te worden uitgevoerd zoals hieronder is beschreven:

Springen :

De combinatie dient een B vaardigheids springparcours af te leggen. Daarbij gelden de volgende eisen:

 • maximaal 8 strafpunt behaald in het parcours en
 • voor de onderdelen de wijze van rijden van het paard, de houding en zit van de ruiter en de presentatie minimaal het cijfer 6 voor elk onderdeel (totaal 42 punten).

Daarna kan het paard in aanmerking komen voor Modelschap mits het een 1ste premie op de keuring heeft gehaald.

 

 

Een KNHS M-fjordencombinatie mennen kan naar Fjordsport instromen, met dien verstande dat aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • het paard is geregistreerd bij het Stamboek;
 • de combinatie is bij de KNHS M1 geklasseerd met minimaal 1 winstpunt;
 • de combinatie dient een L1 Fjordsport vaardigheidsproef mennen te rijden met het volgende resultaat:

+ minimaal 190 punten;

+ minimaal het cijfer 6 voor de volgende onderdelen op het protocol: de stap; de draf; stelling en buiging; impuls; ontspanning en aanleuning van het paard en de harmonie van de uitvoering.

Voldoet de combinatie aan bovengestelde eisen dan mag hij op dezelfde dag de M1 vaardigheidsproef afleggen. Het afleggen van de vaardigheidsproef L2 is dan niet verplicht (facultatief).

Nadat de combinatie geslaagd is voor de M1 vaardigheidsproef is hij startgerechtigd in de wedstrijdklasse M1.

 

 

Een KNHS Z-fjorden dressuurcombinatie kan naar Fjordsport instromen, met dien verstande dat aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • het paard is geregistreerd bij het Stamboek;
 • de KNHS combinatie is bij de KNHS Z1 geklasseerd met minimaal 1 winstpunt;
 • de combinatie dient een M1 Fjordsport dressuurproef te rijden met het volgende resultaat:

+ minimaal 190 punten;

+ minimaal het cijfer 7 voor de volgende onderdelen van het protocol: de stap; de draf; de galop; het ontspannen, rechtgerichte en in aanleuning gaande paard; impuls en het gereden zijn in het algemeen.

Voldoet de combinatie aan bovengestelde eisen dan mag de combinatie dezelfde dag de Z1 vaardigheidsproef afleggen. Het afleggen van de vaardigheidsproef M2 is dan niet verplicht

(facultatief). Bij het behalen van het vaardigheidsdiploma Z1 is de combinatie startgerechtigd in de klasse Z1.

Als de bovenstaande combinatie in aanmerking wil komen voor het sterschap dan dient het springen te worden uitgevoerd zoals hier is beschreven:

De combinatie dient een B vaardigheids springparcours af te leggen. Daarbij gelden de volgende eisen:

= maximaal 8 strafpunt behaald in het parcours en

= voor de onderdelen de wijze van rijden van het paard, de houding en zit van de ruiter en de presentatie minimaal het cijfer 6 voor elk onderdeel (totaal minimaal 42 punten).

Daarna kan het paard in aanmerking komen voor Sterschap mits het een 1ste klasse model op de keuring heeft gehaald.

 

 

Een KNHS Z-fjordencombinatie mennen kan naar Fjordsport instromen, met dien verstande dat aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • = het paard is geregistreerd bij het Stamboek;
 • = de combinatie is bij de KNHS Z1 geklasseerd met minimaal 1 winstpunt;
 • = de combinatie dient een M1 Fjordsport vaardigheids menproef te rijden met het volgende     resultaat: + minimaal 190 punten;

+ minimaal het cijfer 7 voor de volgende onderdelen op het protocol: de stap; de draf; stelling en buiging; impuls; ontspanning en aanleuning van het paard en de harmonie van de uitvoering.

Voldoet de combinatie aan bovengestelde eisen dan mag deze combinatie op dezelfde dag de Z1 vaardigheidsproef mennen afleggen. Het afleggen van de vaardigheidsproef M2 is dan niet verplicht (facultatief). Bij het behalen van het vaardigheidsdiploma Z1 is de combinatie startgerechtigd in de wedstrijdklasse Z1.