Prestatiepunten en Prestatie certificaten

Ook fjordsport-wedstrijd-ruiters hechten aan het bijhouden van de door hen geleverde prestaties en de daaraan te koppelen waardering. Omdat Fjordsport geen promotiesysteem kent, roept dit vraagtekens op bij de waardering van de behaalde resultaten. Ruiters hebben soms een onbevredigd gevoel omdat zij nu ”niets kunnen doen met de door hun behaalde winst”!

Om enerzijds het deelnemen aan Fjordsportwedstrijden te stimuleren en anderzijds de waardering

voor de combinaties uit te spreken wordt voorgesteld HET PRESTATIE punten systeem in te voeren.

Het prestatie certificaat systeem houdt het volgende in:

  • = combinaties die deelnemen aan dressuur- en menwedstrijden en minimaal 5 x een proef in een bepaalde klasse met minimaal 180 punten hebben afgelegd komen in aanmerking voor een prestatie medaille in de betreffende klasse. Elk resultaat tijdens een wedstrijdproef van minimaal 180 punten wordt een prestatiepunt genoemd. Dus bij 5 x prestatiepunten ontvangt men het prestatie medailles.
  • = combinaties die deelnemen aan menvaardigheids wedstrijden en minimaal 3x een proef in een bepaalde klasse met maximaal 4 strafpunten per proef hebben afgelegd komen in aanmerking voor een prestatie medaille in de betreffende klasse. Elk resultaat met maximaal 4 strafpunten tijdens een wedstrijdproef wordt een prestatiepunt genoemd. Dus bij 3 x prestatiepunten ontvangt men het prestatie medailles.
  • = combinaties die deelnemen aan springwedstrijden en minimaal 3 x een springparcours afleggen en voldoen aan de eisen van maximaal 8 strafpunten en minimaal het cijfer 6 voor de wijze van rijden van het paard, wijze van rijden van de ruiter en de presentatie komen in aanmerking voor een prestatie medaille in de betreffende klasse.

De manier van waarderen van de prestaties kan als volgt:

• = deelnemers ontvangen een blauw certificaat met daarop vermeld de behaalde resultaten

• = deelnemers ontvangen een medaille.

Dressuur & mennen:

Klasse A: certificaat Klasse B1 & 2: bronzen medaille

Klasse L1 & 2: zilveren medaille

Klasse M1 & 2: gouden medaille uitreiking op Kampioenschap FS & CK

Klasse Z1 & (2): nader in te vullen/ verrassing uitreiking op Kampioenschap FS & CK

Menvaardigheid:

Klasse B : bronzen medaille Klasse L : zilveren medaille

Klasse M: gouden medaille uitreiking op Kampioenschap FS & CK

Klasse Z: nader in te vullen/ verrassing uitreiking op Kampioenschap FS & CK

Springen:

Klasse A: certificaat Klasse B: bronzen medaille

Klasse L: zilveren medaille

Klasse M: gouden medaille uitreiking op Kampioenschap FS & CK

Klasse Z: nader in te vullen/verrassing uitreiking op Kampioenschap FS & CK

Deelnemers dienen zelf hun prestaties bij te houden (wordt niet door het Stamboek gedaan).

Daarvoor zijn ze zelf verantwoordelijk. Dat betekent dat de deelnemer ook zelf onder het overleggen

van de resultaten- het prestatie certificaat moet aanvragen bij het secretariaat. post@fjordstudbook.com

Dus je stuurt de kopieën van je protocollen weke zijn ondertekend door de jury met de aanvraag op en dan krijg je het thuisgestuurd of uitgereikt.