Bij Fjordsport evenementen kun je proeven starten zonder dat je ingeschreven hoeft te zijn bij de KNHS.
Je rijdt mee in de klasse waarvoor je gerechtigd bent, of de combinatie stroomt in in de klasse B, BB of F2 zonder galop (is aan de ruiter/amazone). Behaal je één of meerdere winstpunt in deze proef dan krijgen jullie een diploma voor deze klasse uit gereikt. Ook bij je Fjord zal voortaan genoteerd worden dat hij/zij deze klasse behaald heeft. Je mag daarna gewoon door starten in die klasse, maar je mag eventueel ook een klasse hoger inschrijven, om te kijken of je daar ook een diploma kan behalen.

Let op, bij inschrijving voor een diploma/wedstrijd dient de deelnemer aan te tonen bij de organiserende FSAD dat deze gerechtigd is om in die klasse te starten, door middel van het tonen van (kopie of scan van) Fjordsport diploma of KNHS klassering.

De proeven die gereden worden zijn de proeven die bij de KNHS ook die maand gereden worden.

 

Wij nodigen je uit om de sportprestaties van uw prachtige Fjordenpaarden te registreren (ook per terugwerkende kracht)
Het registreren van de sportprestaties biedt waardevolle informatie voor toekomstige generaties. Het stelt ons in staat om een volledig beeld te krijgen van de capaciteiten en prestaties van de Fjorden.

Sportprestaties door geven aan het stamboek

 

De KNHS wedstrijd reglementen worden toegepast bij de fjordsport en daarbij volgen we ook de KNHS harnachementengids.

 

Promoveren op de dag

Mocht je er redelijk zeker van zijn dat je het diploma haalt en je wil je tweede proef graag een klasse hoger starten dan mag dit, mits je dit aan de organiserende FSAD van te voren doorgeeft. Een en ander in overeenstemming met de KNHS regelgeving over het maximaal aantal proeven per dag.

 

Fjorden leeftijd in de sport

In lijn met de KNHS reglementen mag je proeven starten met je Fjord als de leeftijd van je fjord dit toelaat:

Leeftijd Fjord in Dressuur

  • B: minimaal 4 jaar, vanaf 1 januari
  • L1/L2: minimaal 4 jaar, vanaf 1 april
  • M1/M2: minimaal 5 jaar vanaf 1 april
  • Z1/Z2: minimaal 6 jaar

Leeftijd Fjord in Springen

  • Minimaal 4 jaar (of 5 jaar vanaf de hogere parcoursen, die normaal gesproken door onze Fjorden binnen de Fjordsport niet gereden worden), wordt nog nader uitgewerkt.

Leeftijd Fjord in Mennen Dressuur/vaardigheid

  • B-M: vanaf 4 jaar
  • Z: vanaf 5 jaar

 

 

Deelname van hengsten:

hengsten kunnen worden toegelaten op Fjordsportdagen, mits de ruiter/menner beantwoordt aan de leeftijdseis en niveau, zoals geregeld bij KNHS (minimaal 14 jaar en minimaal L2 dressuur).

Wel wordt gevraagd aan de organiserende FSAD om de hengsten in te plannen op een ander dagdeel zodat deze geen merries of ruinen kunnen tegenkomen (op het losrijterrein of bij het binnengaan/verlaten van de ring).

 

Model- of sterpredicaat

Het mogelijk maken om met je Fjord via een KNHS-klassering een model- of sterpredicaat te behalen. Resultaten behaald onder de vlag van de KNHS worden op verzoek van het lid opgenomen in de database en tellen, indien met bewijsmiddelen aangeleverd, mee voor predicaten.

Het voordeel hiervan is dat leden niet meer afhankelijk zijn van de beperkte mogelijkheden om Fjordsport diploma’s te rijden.

 

 

Prestatiepuntensysteem

 

Theorie examen

Sinds 1-1-2024 is het theorie examen afgeschaft. Voor 2024 was naast het rijden van de vaardigheidsproef ook nog een voldoende van het theorie examen nodig om een diploma te behalen. Het theorie-examen stamde nog uit de tijd dat we aangesloten waren bij de Nederlands Ponyclub (NPC). Dit was vooral leuk voor maneges en paste niet meer bij het stamboek.