Eigendom mutaties / overschrijven van uw paard
In het paspoort dat bij het paard hoort, staan de fokker en eigenaar vermeld. Het gebeurt natuurlijk regelmatig dat een paard in het bezit van iemand anders komt. Wanneer u deze wijziging administratief wilt hebben vastgelegd dan kan dit worden geregeld bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven.

Als u een paard heeft gekocht dat in het bezit is van een paspoort uitgegeven door het Ned. Fjordenpaarden Stamboek dan kan het Stamboek ervoor zorgen dat het paard op uw naam wordt overgeschreven. Deze mutatie wordt dan verwerkt in het paardenpaspoort op de daarvoor bestemde hoofdstukken, dat verschilt per paspoort al naargelang de druk.
Daarvoor dient u het paardenpaspoort op te sturen naar het stamboekkantoor (Postbus 21, 7350 AA, Hoenderloo) met een begeleidend schrijven waarin uw gegevens: naam, adresgegevens en de mededeling dat u het paard graag op uw naam wilt laten overschrijven. Tevens dient u een kopie van de verkoopovereenkomst of rekening mee te zenden.

Fjordenpaarden geboren vanaf 2016: De kosten van een eigendomsmutatie bedragen voor leden € 32,50 (voor niet-leden € 106,50).
Fjordenpaarden geboren voor 2016: De kosten van een eigendomsmutatie bedragen voor leden € 35,- (voor niet-leden € 106,50).
Hiervoor krijgt u een rekening thuisgestuurd. Als de betaling bij ons binnen is wordt het paardenpaspoort zo spoedig mogelijk retour gezonden. Mocht u het paspoort aangetekend retour willen ontvangen dan kost dat € 8,80 extra. Als deze handelingen verricht zijn dan wordt de wijziging doorgevoerd naar de centrale databank voor paarden.
Paarden die in uw bezit zijn geweest, of waarvan u de fokker bent en niet zijn overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar, daar kunt u in de toekomst verantwoordelijk voor worden gehouden, u dient het volgende te doen:
U dient het paardenpaspoort op te zenden aan het Stamboek met de naam en het adres van de nieuwe eigenaar om het paard van uw naam af te melden, anders blijft het paard altijd op uw naam staan.
De stamboekkaart dient u bij verkoop altijd naar het stamboekkantoor retour te zenden.

Als het paard vervoerd moet worden kunt u dan een vrijwaringsbewijs c.q. tijdelijk document ontvangen op grond van art. 14, lid 3 van de EU verordening EG/504/2008 en artikel 10, lid 3 van de verordening Identificatie en Registratie van paardachtigen (PVV 2009). Met dit tijdelijke document kunt u het paard vervoeren en ondertussen kan op het stamboekkantoor het paardenpaspoort worden overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Genoemd tijdelijk document is 45 dagen geldig.

Indien bij opzegging van uw lidmaatschap uw paarden nog in uw bezit blijven dan dient u het paardenpaspoort op te zenden naar het stamboekkantoor, hierin wordt dan gewaarmerkt dat u eigenaar blijft. Het paardenpaspoort krijgt u daarna weer thuisgestuurd.
Mocht het paard dood gaan, of worden geslacht dan moet het stamboek altijd het paardenpaspoort terug hebben, om zo het paard te kunnen afmelden op de Centrale databank. Deze regel is omdat onze administratie vollediger moet worden en ook niet leden moeten aangeven waar de paarden verblijven.