De fokkerij wordt in ons land zo mogelijk zuiver bedreven om de typische en zo gewenste ras eigenschappen te bewaren en daardoor ook te kunnen blijven benutten; zo mogelijk voor een veelzijdiger doel dan waar bij de opzet aan gedacht was, n.l. de trekdienst.
Een premiestelsel, met klassenindeling op exterieur, dat gehanteerd wordt op de premiekeuringen, animeert niet alleen de fokkerij, maar biedt bovendien de fokleiding de mogelijkheid om de moeder/afstammelingen vergelijking te kunnen toepassen als één der selectiemethoden voor de fokhengsten.

Veulen primering

• A-premie (voorlopige primering)
• B-premie (voorlopige primering)
• C-premie (voorlopige primering)
• Geen premie

1- & 2-jarige paarden

• A-premie (voorlopige primering)
• B-premie (voorlopige primering)
• C-premie (voorlopige primering)
• Geen premie

3-jaar en oudere paarden

• 1ste premie (geldig 2 jaar)
• 2de premie (geldig 2 jaar)
• 3de premie (geldig 2 jaar)
• Niet premie-waardig

 

Voorlopige modelpaarden

Een 1e-premiemerrie/ ruin van 3 jaar of ouder wordt bevorderd tot “Voorlopige Modelmerrie” c.q. ‘Voorlopige ‘Modelruin” als nog geen bruikbaarheidsonderzoek is behaald. Deze paarden moeten binnen 2 jaar de verrichtingsproef hebben afgelegd, deze paarden worden automatisch geplaatst in de leeftijdsrubrieken.

 

Modelpaard

Een 1e-premiemerrie/ ruin van 3 jaar of ouder wordt bevorderd tot “Modelmerrie” c.q. ”Modelruin” op voorwaarde van onderwerping aan een bruikbaarheidonderzoek, hetzij voor de remwagen (in hoedanigheid van landbouwpaard), hetzij een menproef, of onder het zadel (in hoedanigheid van recreatiepaard). Het paard moet minimaal een B-certificaat voor één van de 3 proeven behalen om Model te worden, of L-dressuur + B-springen Fjordsport.
Deze proeven dienen uitsluitend om inzicht te verkrijgen in de karaktereigenschappen en de mogelijkheden van de dieren en geven de fokleiding daarnaast een tweede selectie-mogelijkheid met betrekking tot de vererving van de bruikbaarheids- mogelijkheden door de fokhengsten.

 

Aspirant-sterpaarden

Aspirant-stermerries/ruinen zijn 1ste klasse modelpaard die nog geen A/AA-cert. ABOP of LL-dressuur + B-springen Fjordsport heeft behaald. Deze paarden kunnen maximaal 2 jaar in deze rubriek verblijven, deze paarden worden automatisch in de rubriek modelpaarden teruggeplaatst indien niet voldaan wordt aan het behalen van de vereiste resultaten voor de proeven.

 

Sterpaard

Aan een merrie/ruin die in de rubriek modelmerries/modelruin op exterieur in de 1e klasse wordt geplaatst (met een puntentotaal van 37 of hoger) en tevens een A-klasse weet te bereiken bij het bruikbaarheidsonderzoek, of LL-dressuur + B-springen Fjordsport wordt het predicaat “Stermerrie” c.q. ”Sterruin” toegekend. Deze sterpaarden, die uitblinken op exterieur, ras eigenschappen en. in prestaties, vormen de elitegroep van fokpaarden van het Fjordenpaardenras in Nederland.

 

Prestatiepaard

Een Fjordenpaard, dat zowel een A-certificaat bij een aangespannen proef als bij de zadel- of fjordsportproeven LL dressuur en B-springen weet te behalen, krijgt het predicaat “Prestatiemerrie” c.q. ”Prestatieruin”, ongeacht de primering op exterieur.

 

Keurmerrie

Het predicaat “Keur” wordt gegeven op grond van het aantal nakomelingen. Het geeft aan dat de fokmerrie goed vruchtbaar is, minimum eis is zes veulens uit zeven dekjaren.

 

Preferente merrie

Het predicaat “Preferent” wordt uitgereikt aan een merrie met minimaal 3 nakomelingen die hebben voldaan aan het predicaat “model”, wat aangeeft dat de fokmerrie goed vererft.

 

Elitemerrie

Het predicaat “Elite” is maar voor enkele merries weggelegd; dit wordt een Fjordenpaard gegeven bij het behalen van alle hierboven genoemde predicaten (ster – prestatie – keur en preferent).

 

Aanvraag certificaten & predicaten

Bij deze predicaten kan je een certificaat voor aanvragen. Een mooi blijvend aandenken.
Klik hier om een certificaat aan te vragen.