Skip to main content

In verband met vrijkomende vacatures zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die plaats willen nemen in de Klachten- en Geschillencommissie (KGC).

De KGC heeft tot taak het onderzoeken en beoordelen van klachten/ geschillen. Deze werkzaamheden wordt uitgevoerd op grond van het Reglement Klachten- c.q. Geschillencommissie. De KGC bestaat uit minimaal 3 (en maximaal 5) leden van de vereniging. Deze leden oefen geen andere formele functies uit binnen de vereniging (zoals bestuurlijke functies, juryleden, FSAD, etc.) en worden via de Algemene Vergadering benoemd.

Doel

  • Vertrouwen wekken naar de leden, schept een betrouwbaar imago
  • Herstellen van een verstoorde relatie met leden
  • Verlagen van een drempel voor leden
  • Voorkomen van ‘sneeuwbaleffect’ als het gaat om klachten (social media)
  • In kaart brengen van verbeterpunten

Taken

  • Klachten ontvangen, analyseren, bespreken en afwikkelen
  • Klachten inventariseren en archiveren
  • Punten voor verbetering op de agenda hoofdbestuur zetten

Competenties

Je bent in staat tot het vormen van een onafhankelijk oordeel en je hebt een integere opstelling. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je bent samenwerkingsgericht. Kennis hebben van de statuten en reglementen van de vereniging en (inter)nationale regelgeving is een pré.

Heb je zin om in dit team mee te werken, laat het ons dan weten via klachtnfps@gmail.com. Mocht je vragen hebben dan kan je op hetzelfde e-mailadres deze stellen.